Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Środki ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych i technice filtrowania

Środki ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych i technice filtrowania

ponieważ hałas nie jest już potrzebny

Hałas jest niezdrowy i uszkadza nie tylko słuch, ale także układ krwionośny i wegetatywny układ nerwowy. Cały organizm jest dotknięty. Skutkiem tego mogą być zaburzenia snu, brak koncentracji, migrena, włącznie z zawałem serca - szkody dla pracowników i przedsiębiorstw, których można uniknąć!

Aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom powodowanym przez hałas, pracodawca jest zobowiązany na mocy ustawy o ochronie pracowników oraz rozporządzenia w sprawie ochrony pracowników przed hałasem i wibracjami do przeprowadzenia oceny ryzyka oraz do określenia i oceny w sposób kompetentny narażenia na hałas w miejscu pracy. Oczywiście konieczna jest również aktywna ochrona przed hałasem. Obejmuje ona środki odnoszące się do emisji ze źródeł hałasu, takich jak maszyny i zakłady przemysłowe.

Emisja hałasu stanowi bardzo poważną kwestię dla Schuko. Czasami ogromne ilości powietrza, potrzebne do odprowadzenia pyłu i wiórów na dużych odległościach, wytwarzają znaczne efekty dźwiękowe. Hałas ten może być uciążliwy, szczególnie w pobliżu osiedli mieszkaniowych, ale także w codziennym życiu zawodowym. Firma Schuko opracowała innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony przed hałasem i redukcji hałasu dla systemów odciągowych i filtracyjnych. "Wymagania dotyczące izolacji akustycznej stanowią dziś główny punkt planowania instalacji. We współpracy z klientem lub ekspertem ds. ochrony przed hałasem opracowujemy wspólnie koncepcję zgodności z indywidualnymi wytycznymi klienta", mówi Jörg Erichlandwehr, kierownik ds. sprzedaży w Schuko.


Źródła hałasu z urządzeń odciągowych i filtracyjnych:

1. Głośne szumy w rurociągach:

 

- eksploatacja po stronie gazu oczyszczonego, na skutek

 • szumów powietrza
 • szumów podczas transportu materiału

 

- eksploatacja po stronie gazu nieoczyszczonego, na skutek

 • szumów powietrza
 • transportu pyłu: odgłosy dudnienia
 • transportu wiórów: odgłosy dudnienia

 

2. Wentylatory

 • odgłosy silnika
 • wytwarzanie próżni
 • transport wiórów

 

3. Regeneracja filtrów

 • regeneracja pneumatyczno – mechaniczna 
 • online - rgeneracja

 

4. Odprowadzanie

 • elementy mechaniczne, np. brykieciarka
 • transport wiórów

Środki ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych i filtracyjnych Schuko Validus

Środki zapewniające optymalną ochronę przed hałasem opracowujemy w dwóch krokach:

Krok 1: Zapobieganie hałasowi

 • stabilna i niskowibracyjna podstawowa konstrukcja Validus
 • dobór cichych oraz wydajnych wentylatorów
 • tłumiki drgań
 • unikanie transportu grubszych wiórów i zrębków przez wentylatory
 • przewody prowadzące i przejścia instalacji rurowej przeliczone aby uniknąć dodatkowego hałasu.
 • pośrednie magazynowanie materiału w jednostce filtrującej
 • cykliczne odprowadzanie materiału
 • inteligentne sterowanie pracą w dzień / w nocy

 

Krok 2: Redukcja hałasu na trzech poziomach

 

1. Poziom redukcji hałasu

 • wyłożenie komory czystego powietrza materiałem izolacyjnym i specjalnie zaprojektowaną, dźwiękochłonną blachą perforowaną
 • kapsuła izolacyjna do wentylatora transportowego pod jednostką filtrującą
 • celowe zastosowanie tłumików hałasu
 • izolacja istotnych elementów rurociągu

 

2. Poziom redukcji hałasu

 • zewnętrzna okładzina jednostki filtrującej z zamontowanym na dole wentylatorem transportowym
 • zewnętrzne wyciszenie dolnej części filtra boku w celu odcięcia od źródeł dźwięku

 

3. Poziom redukcji hałasu

 • celowe dodatkowe środki izolacyjne po przedłożeniu pośredniego pomiaru wartości immisji hałasu

Masz pytania dotyczące możliwości ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych?

Skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i optymalnym rozwiązaniu w zakresie ochrony przed hałasem techniki odciągu.

Kontakt i osoba do kontaktu