Środki ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych i technice filtrowania

Środki ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych i technice filtrowania

ponieważ hałas nie jest już potrzebny

Hałas jest niezdrowy i uszkadza nie tylko słuch, ale także układ krwionośny i wegetatywny układ nerwowy. Cały organizm jest dotknięty. Skutkiem tego mogą być zaburzenia snu, brak koncentracji, migrena, włącznie z zawałem serca - szkody dla pracowników i przedsiębiorstw, których można uniknąć!

Aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom powodowanym przez hałas, pracodawca jest zobowiązany na mocy ustawy o ochronie pracowników oraz rozporządzenia w sprawie ochrony pracowników przed hałasem i wibracjami do przeprowadzenia oceny ryzyka oraz do określenia i oceny w sposób kompetentny narażenia na hałas w miejscu pracy. Oczywiście konieczna jest również aktywna ochrona przed hałasem. Obejmuje ona środki odnoszące się do emisji ze źródeł hałasu, takich jak maszyny i zakłady przemysłowe.

Emisja hałasu stanowi bardzo poważną kwestię dla Schuko. Czasami ogromne ilości powietrza, potrzebne do odprowadzenia pyłu i wiórów na dużych odległościach, wytwarzają znaczne efekty dźwiękowe. Hałas ten może być uciążliwy, szczególnie w pobliżu osiedli mieszkaniowych, ale także w codziennym życiu zawodowym. Firma Schuko opracowała innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony przed hałasem i redukcji hałasu dla systemów odciągowych i filtracyjnych. "Wymagania dotyczące izolacji akustycznej stanowią dziś główny punkt planowania instalacji. We współpracy z klientem lub ekspertem ds. ochrony przed hałasem opracowujemy wspólnie koncepcję zgodności z indywidualnymi wytycznymi klienta", mówi Jörg Erichlandwehr, kierownik ds. sprzedaży w Schuko.


Źródła hałasu z urządzeń odciągowych i filtracyjnych:

1. Głośne szumy w rurociągach:

 

- eksploatacja po stronie gazu oczyszczonego, na skutek

 • szumów powietrza
 • szumów podczas transportu materiału

 

- eksploatacja po stronie gazu nieoczyszczonego, na skutek

 • szumów powietrza
 • transportu pyłu: odgłosy dudnienia
 • transportu wiórów: odgłosy dudnienia

 

2. Wentylatory

 • odgłosy silnika
 • wytwarzanie próżni
 • transport wiórów

 

3. Regeneracja filtrów

 • regeneracja pneumatyczno – mechaniczna 
 • online - rgeneracja

 

4. Odprowadzanie

 • elementy mechaniczne, np. brykieciarka
 • transport wiórów

Środki ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych i filtracyjnych Schuko Validus

Środki zapewniające optymalną ochronę przed hałasem opracowujemy w dwóch krokach:

Krok 1: Zapobieganie hałasowi

 • stabilna i niskowibracyjna podstawowa konstrukcja Validus
 • dobór cichych oraz wydajnych wentylatorów
 • tłumiki drgań
 • unikanie transportu grubszych wiórów i zrębków przez wentylatory
 • przewody prowadzące i przejścia instalacji rurowej przeliczone aby uniknąć dodatkowego hałasu.
 • pośrednie magazynowanie materiału w jednostce filtrującej
 • cykliczne odprowadzanie materiału
 • inteligentne sterowanie pracą w dzień / w nocy

 

Krok 2: Redukcja hałasu na trzech poziomach

 

1. Poziom redukcji hałasu

 • wyłożenie komory czystego powietrza materiałem izolacyjnym i specjalnie zaprojektowaną, dźwiękochłonną blachą perforowaną
 • kapsuła izolacyjna do wentylatora transportowego pod jednostką filtrującą
 • celowe zastosowanie tłumików hałasu
 • izolacja istotnych elementów rurociągu

 

2. Poziom redukcji hałasu

 • zewnętrzna okładzina jednostki filtrującej z zamontowanym na dole wentylatorem transportowym
 • zewnętrzne wyciszenie dolnej części filtra boku w celu odcięcia od źródeł dźwięku

 

3. Poziom redukcji hałasu

 • celowe dodatkowe środki izolacyjne po przedłożeniu pośredniego pomiaru wartości immisji hałasu

Masz pytania dotyczące możliwości ochrony przed hałasem w urządzeniach odciągowych?

Skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i optymalnym rozwiązaniu w zakresie ochrony przed hałasem techniki odciągu.

Kontakt i osoba do kontaktu