Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Impressum

Dane zgodnie z § 5 Ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz TMG) i odpowiedzialność za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MSTV:


Schuko
H. Schulte-Südhoff GmbH
Gewerbepark 2
DE-49196 Bad Laer

Tel. +49 (0) 54 24 806 - 0
info(at)schuko.com
www.schuko.com

Zarząd:
Heiko Schulte-Südhoff
Andre Schulte-Südhoff

Sąd Rejonowy w Osnabrück
(Amtsgericht Osnabrück)
HRB 110309
Nr VAT UE: DE117578123


Odpowiedzialność

Treści zamieszczone na witrynie internetowej Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Treści tekstów zamieszczonych na tej stronie internetowej zostały przygotowane z najwyższą starannością i oparte są na informacjach, które uznaje się za sprawdzone. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH nie odpowiada za straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek korzystania z niniejszej witryny internetowej lub zamieszczonych na niej informacji.

Oświadczamy jednoznacznie, że nie mamy wpływu na formę i treści stron zewnętrznych, przywoływanych zamieszczonymi łączami. Dlatego niniejszym odcinamy się jednoznacznie od wszelkich treści wszystkich stron przywoływanych linkami zewnętrznymi zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej i nie uznajemy ich treści za własne. Oświadczenie to dotyczy wszystkich wyświetlanych w tej witrynie łączy do stron zewnętrznych oraz wszystkich treści na stronach, do których one prowadzą.

Jednoznacznie nie uznajemy za własne treści stron internetowych, do których zamieszczono łącza i w związku z tym nie udzielamy żadnej gwarancji poprawności, kompletności i dostępności ich treści.


Prawa autorskie, znaki firmowe

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, animacje, filmy, dźwięki i pozostałe treści niniejszej strony internetowej oraz ich układ chronione są prawem autorskim oraz innymi prawami ochronnymi. Wszystkie prawa autorskie i prawa użytkowania należą do Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH. Treści tych stron internetowych nie można kopiować w celach komercyjnych, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim.

Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących etykietowania oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli.


Zdjęcia

Odnośniki do autora innych używanych obrazów, które nie pochodzą od Schuko, zobacz nasze kredyty obrazkowe.