Impressum

Dane zgodnie z § 5 Ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz TMG) i odpowiedzialność za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MSTV:


Schuko
H. Schulte-Südhoff GmbH
Gewerbepark 2
DE-49196 Bad Laer

Tel. +49 (0) 54 24 806 - 0
info(at)schuko.com
www.schuko.com

Zarząd:
Heiko Schulte-Südhoff
Andre Schulte-Südhoff

Sąd Rejonowy w Osnabrück
(Amtsgericht Osnabrück)
HRB 110309
Nr VAT UE: DE117578123


Odpowiedzialność

Treści zamieszczone na witrynie internetowej Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Treści tekstów zamieszczonych na tej stronie internetowej zostały przygotowane z najwyższą starannością i oparte są na informacjach, które uznaje się za sprawdzone. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH nie odpowiada za straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek korzystania z niniejszej witryny internetowej lub zamieszczonych na niej informacji.

Oświadczamy jednoznacznie, że nie mamy wpływu na formę i treści stron zewnętrznych, przywoływanych zamieszczonymi łączami. Dlatego niniejszym odcinamy się jednoznacznie od wszelkich treści wszystkich stron przywoływanych linkami zewnętrznymi zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej i nie uznajemy ich treści za własne. Oświadczenie to dotyczy wszystkich wyświetlanych w tej witrynie łączy do stron zewnętrznych oraz wszystkich treści na stronach, do których one prowadzą.

Jednoznacznie nie uznajemy za własne treści stron internetowych, do których zamieszczono łącza i w związku z tym nie udzielamy żadnej gwarancji poprawności, kompletności i dostępności ich treści.


Prawa autorskie, znaki firmowe

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, animacje, filmy, dźwięki i pozostałe treści niniejszej strony internetowej oraz ich układ chronione są prawem autorskim oraz innymi prawami ochronnymi. Wszystkie prawa autorskie i prawa użytkowania należą do Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH. Treści tych stron internetowych nie można kopiować w celach komercyjnych, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim.

Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących etykietowania oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli.


Zdjęcia

Odnośniki do autora innych używanych obrazów, które nie pochodzą od Schuko, zobacz nasze kredyty obrazkowe.