Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Stół odciągowy do pyłu szlifierskiego Octopus i SAT

Stóły odciągowy do pyłu szlifierskiego

Stoły szlifierskie do szlifowania drewna lub lakieru

Ukończenie dobrej nawierzchni wymaga rozległej pracy fizycznej aż do jej zakończenia. Przed przystąpieniem do trawienia lub lakierowania nie można uniknąć oględzin powierzchni, profili i krawędzi. Po tym teście następuje "ostateczne dotknięcie" - czy to wykończenie drewna, czy szlifowanie pośrednie lakieru.

Stoły do ​​mielenia Octopus i SAT zasysają powstające pyły bezpośrednio z całej powierzchni stołu. Rezultatem jest wolne od kurzu i czyste miejsce do szlifowania, które pozwala użytkownikowi na łatwą obsługę z wieloma szczegółami.

Stoły ekstrakcyjne Octopus nie mają własnego napędu i dlatego nadają się do podłączenia do istniejącego systemu ekstrakcyjnego.
Z drugiej strony stoły szlifierskie SAT są wyposażone w własny napęd i funkcję filtra i mogą być instalowane w warsztacie niezależnie od dodatkowego wyciągu.

Dzięki tym stołom szlifującym w praktyce możliwe jest optymalne rozwiązanie problemu pyłu z ekonomicznego punktu widzenia.