Efektywność energetyczna i dotacje na urządzenia odciągowe i filtracyjne

Efektywność energetyczna i dotacje na urządzenia odciągowe i filtracyjne

w celu zapewnienia trwałego obniżenia kosztów w Twojej firmie

Pneumatyczny transport wiórów zużywa bardzo dużo energii i generalnie stanowi jedną z największych pozycji bilansu energetycznego w zakładach przemysłu przetwórczego, dlatego też warto zastanowić się nad energooszczędnymi koncepcjami instalacji, zarówno w odniesieniu do istniejących, jak i nowych instalacji. Dla każdego klienta należy zaplanować i zaprojektować podstawowe wymagania sprzętowe. Inteligentne sterowanie musi wówczas być w stanie odwzorować te indywidualne plany w zakresie techniki sterowania.


Co dalej?

Pomiar, nadzorowanie i regulacja, przede wszystkim z punktu widzenia efektywności energetycznej - przy stałej jakości odciągania. Pomiar poprzez zintegrowane z systemem elementy rejestracji; nadzorowanie poprzez inteligentne oprogramowanie, które stale uwzględnia wszystkie istotne parametry eksploatacyjne; regulowanie za pomocą wysokiej jakości podzespołów systemowych, które szybko i precyzyjnie reagują na sygnały sterujące.

Wynik: Oprogramowanie i sprzęt obrazują w taki sam sposób najlepszy kierunek w zakresie oszczędzania energii - na życzenie wynik wskaże dostępną opcjonalnie informację zwrotną ECO naszego układu sterowania.


Rozwiązania firmy Schuko zapewniające niskie zużycie energii urządzeń odciągowych i filtracyjnych:


Sterowanie instalacją:

 • PLC: indywidualne, dostosowane do potrzeb, dostosowane do wydajności
 • Energooszczędne zasuwy: niepotrzebne przewody pionowe odciągające są zamykane w celu dostosowania wydajności odciągania do odpowiednich wymagań.
 • Minimalny czas trwania: Pobór prądu w momencie rozpoczęcia odciągania od 0 do 100 % jest bardzo wysoki! Minimalny czas trwania zmniejsza częstotliwość załączania w celu uniknięcia skokowych wzrostów poboru prądu.
 • Celowe zastosowanie przetwornic częstotliwości reguluje zapotrzebowanie mocy urządzenia odciągowego za pomocą włączonych odbiorników. Zapotrzebowanie mocy urządzenia odciągowego jest określane i optymalizowane za pomocą przetworników różnicy ciśnień.
 • Układ kaskadowy wentylatorów w celu uruchomienia wentylatorów o odpowiedniej wydajności

 

Wentylatory:

 • Wysoce wydajne wirniki wentylatorów własnej produkcji
 • Silniki o aktualnej klasie efektywności energetycznej
 • Wentylatory Schuko kwalifikują się do finansowania ze względu na ich efektywność energetyczną!

 

Kwestie, które należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji:

 • Współczynnik jednoczesności
 • Optymalizacja tras rurociągu
 • Regulacja powrotu powietrza odprowadzanego/zwrotnego
 • Integracja systemów powietrza dopływającego i wymienników ciepła
 • Niski opór na filtracji dzięki wyborowi odpowiedniego czynnika filtrującego w odniesieniu do materiału
 • Obciążenie powierzchni filtrującej
 • Regeneracja filtra w odpowiednim czasie
 • Celowe zastosowanie separatora wstępnego w celu uniknięcia oporów przewodu, np. Schuko VacoFlow

Stan rzeczy

Urządzenia odciągowe i filtracyjne należą do największych odbiorników energii w przedsiębiorstwie. Średnio 43% całkowitej energii potrzebnej do produkcji zużywa system odciągowo-filtracyjny.

Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania i zautomatyzowanym procesom można znacznie zmniejszyć zużycie energii! Aby zgłębić ten temat firma Schuko wyodrębniła w 2014 roku wieloletnią działalność w zakresie projektowania układów sterowania i założyła nową spółkę zależną: LS Automation GmbH & Co. KG. Rezultatem tej współpracy są inteligentne projekty układów sterowania i rozwiązania w zakresie automatyzacji techniki odciągowej i filtracyjnej.

Fani Schukos są uprawnieni! W tym zakresie chodzi o wentylatory Schuko serii VacoVent, które zostały przetestowane pod kątem efektywności energetycznej. Przedłożono odpowiednie dokumenty i potwierdzają one, że przeważająca część wentylatorów i ewentualnej regulacji częstotliwości kwalifikuje się do finansowania. W przypadku dokonywania nowych zakupów do tej pory aż 30% kosztów jednostkowych lub, w zależności od konfiguracji; całkowite koszty instalacji można było finansować z dotacji.


Aktualny program finansowania od 04.01.2019 r.

W ostatnich latach Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) przekazał już naszym klientom duże kwoty środków finansowych na inwestycje w wysoce wydajne technologie informacyjno-komunikacyjne. Ten program finansowania został zmieniony od dnia 04.01.2019 r. Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) oraz Bank Rozwoju (KfW) wspólnie finansują efektywność energetyczną w gospodarce. Nowy program wspiera promocję efektywności energetycznej i ciepła procesowego z odnawialnych źródeł energii w gospodarce.

Urządzenia odciągowe z wysoce wydajnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nadal kwalifikują się do finansowania i to dla wszystkich wielkości przedsiębiorstw!

Masz więcej pytań dotyczących efektywności energetycznej lub programu finansowania?

Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej energooszczędnej technologii. W ramach naszych możliwości jesteśmy również do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programów finansowania i w razie potrzeby udostępnimy dane do kontaktu z uznanym doradcą ds. energii.

Kontakt i osoba do kontaktu