Systemy ekstrakcji i utylizacji opakowań do produkcji opakowań

Przemysł opakowaniowy

Systemy ekstrakcji i utylizacji opakowań do produkcji opakowań

Branża opakowań jest bardziej zróżnicowana niż jakakolwiek inna. Przetwarza się tu szeroką gamę materiałów wykonanych z różnych tworzyw sztucznych (folii) oraz papieru i drewna. Podczas cięcia, wykrawania, składania, klejenia lub innych procesów powstają resztki materiału z wiórów i pyłów, a także gazów i lotnych związków organicznych, które muszą być utylizowane przez systemy odsysania i filtrowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.


Materiały:
tworzywa sztuczne, folie, guma, papier, karton, drewno

Procesy:
Cięcie, dziurkowanie, składanie, klejenie

Maszyny do wydobycia:
maszyny do pakowania w folię, maszyny do cięcia kartonów, maszyny do dziurkowania, maszyny drukarskie


Odesłania

Referencje pojawią się wkrótce.