Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Przemysłowe filtry odpylające Validus

Siła z teutoburskiego lasu

 • indywidualny projekt dostosowany do potrzeb
 • konstrukcja w systemie modułowym
 • wysoka niezawodność eksploatacji dzięki komponentom wysokiej jakości
 • rozwojowa technologia zapewniająca niskie koszty eksploatacji
 • przebadane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego

Pytania dotyczące
produktu?

Opis

Zróżnicowanie i elastyczność dla długofalowej pracy odciągu

Istotnym aspektem przemysłowych filtrów odpylających jest obecnie cicha i energooszczędna pracy tych urządzeń. Rośnie zapotrzebowanie na systemy dźwiękoszczelne pozwalające zmniejszyć emisję hałasu oraz na działania zatrzymujące ciepło dla zoptymalizowania bilansu energetycznego.
Inteligentna technologia sterowania w połączeniu z urządzeniami wysokiej jakości pozwala znaczne zmniejszyć koszty eksploatacji przy zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa działania.

Skrojony na miarę projekt urządzeń jest warunkiem koniecznym dla inwestycji, których celem jest optymalna wydajność odciągu generującego minimalne koszty eksploatacji. Przykładowo dobór materiałów filtra pod kątem danego produktu oraz optymalne zaplanowanie obciążenia powierzchni filtracji pozwala osiągnąć długie okresy użytkowania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa produkcji naszym celem długofalowym jest skuteczne wychwytywanie i filtracja odciąganej ilości powietrza, co pozytywnie wpływa na zdrowie zatrudnianych pracowników oraz na środowisko.

Poniżej opisano bardzo szczegółowo budowę naszych urządzeń Validus. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi szczegółami, które podsumowano w punkcie „Pozostałe zalety“, oraz do pobrania prospektów naszych produktów w postaci plików PDF w zakładce „Do pobrania“.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Im Folgenden haben wir Ihnen sehr detailliert den Aufbau unserer Validus Filtertechnik beschrieben. Entdecken Sie alle Besonderheiten zusammengefasst unter dem Punkt "Weitere Pluspunkte" und laden Sie sich gerne unsere Produktbroschüre unter "Downloads" als PDF-Datei herunter.

Bei auftretenden Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Budowa filtra

Komora wentylatora
Wentylator zapewnia planowaną wydajność powietrza do odciągu i stanowi zasadniczy element filtra odpylającego. Urządzenia te stosowane po stronie powietrza oczyszczonego lub po stronie nieoczyszczonego do pneumatycznego transportu wiórów. Poprzez montaż w komorze po stronie powietrza oczyszczonego wentylator chroniony jest przed wpływem warunków pogodowych. Zwiększa to bezpieczeństwo eksploatacji wydłużając jednocześnie okres użytkowania. Dodatkowo komorę wentylatorów można wyposażyć w zabezpieczenia chroniące przed immisją hałasu i stratami ciepła. Niskie zapotrzebowanie na energię jest efektem stosowania nowoczesnych silników o wysokiej skuteczności. Dla maksymalnego poziomu skuteczności wentylatory Schuko produkowane są dla każdego urządzenia indywidualnie.


Komora powietrza oczyszczonego
W koncepcji podciśnieniowego filtra odpylającego komora powietrza oczyszczonego służy jako połączenie pomiędzy komorą filtra i komorą wentylatora. W przypadku filtra odpylającego użytkowanego w warunkach nadciśnienia tworzy ona górne zakończenie całości urządzenia. W obu przypadkach komora powietrza oczyszczonego mieści określoną ilość oczyszczonego powietrza i przekazuje je dalej w sposób ukierunkowany do wentylatorów lub do przyłączonego kanału powietrza w układzie recyrkulacji bądź do kanału wywiewnego. Mieszczą się tutaj dodatkowe komponenty oczyszczania filtra. Duże drzwi rewizyjne zapewniają łatwy dostęp podczas czynności serwisowych.


Komora worków filtrujących
W komorze worków filtrujących filtry mające postać worków podwieszane są pionowo na blasze o strukturze plastra miodu. Strumień powietrza obciążonego pyłem wznosi się z komory rozprężania do komory worków filtrujących i filtrowany jest za pośrednictwem worków. Cząstki pyłu zatrzymują się na filtrach, a ich ponowne oddzielenie następuje podczas regeneracji filtrów.


Komora rozprężania
Za pośrednictwem podłączonego rurociągu odciągowego mieszanina powietrza, wiórów i pyłu doprowadzana jest do filtra odpylającego. Dzięki swojej dużej pojemności komora pełni rolę odpylacza wstępnego. Strumień powietrza jest zwalniany, co powoduje, że cięższe cząstki opadają bezpośrednio w dół. Lżejsze cząstki pyłu wznoszą się wraz ze strumieniem powietrza do komory worków filtrujących.


Konstrukcja nośna filtra
Konstrukcję nośną filtra można opisać jako urządzenie gromadzące oddzielone i odfiltrowane cząstki pyłu i wiórów. Duża ilość możliwych do zrealizowania wariantów pozwala na wybór najróżniejszych opcji odprowadzania wiórów. Od tymczasowego składowania materiału w pojemnikach na wióry wymagających ręcznego opróżniania, aż po całkowicie automatyczny odbiór materiału za pomocą mieszadła, przenośnika ślimakowego i śluzy celkowej – indywidualne rozwiązania zapewnia już standardowa oferta. Dzięki wysokiej jakości urządzeniom odbiorowym w postaci przenośników łańcuchowych lub podłóg przesuwnych możliwe jest składowanie nawet bardzo dużych ilości wiórów i przekazywanie ich do kolejnych etapów utylizacji.

System modułowy

Filtry odpylające Validus rosnące wraz z potrzebami

Lokalne uwarunkowania wymagają elastyczności i indywidualnego podejścia. System modułowy Schuko wyróżnia się swoją niespotykaną różnorodnością, a standardowa oferta obejmuje wszelkie możliwości kombinacji od pojedynczych filtrów aż po filtry szeregowe.

Odciągane ilości powietrza i materiału oraz ich rodzaj decydują o niezbędnej wielkości urządzenia i jego powierzchni filtracji. Pojedynczy element filtra typu solo bądź kombinacja elementów do montażu napędu, pośrednich, elementów typu kombi i końcowych umożliwiają systemowy montaż filtrów odpylających Validus.

Standardowo instalowane wydajności powietrza mogą wynosić od 8.000 m³/h do ponad 300.000 m³/h.

Nasza w pełni zautomatyzowana obróbka blachy gwarantuje niezmiennie wysoką jakość i spasowanie wszystkich części urządzenia. Pozwala to radykalnie zmniejszyć wibracje i niepotrzebne odgłosy pracy.

Filtry odpylające Validus mają budowę modułową, dzięki czemu rosną wraz ze swoimi zadaniami i umożliwiają dostosowanie oraz rozbudowę stosownie do Państwa potrzeb w dowolnym momencie. Nasza produkcja przygotowana jest także do specjalnych zadań i nietypowych zastosowań.


Element typu solo
Nasz filtr typu Validus-Solo składa się z pojedynczego elementu. Elementy typu solo mogą być wyposażone w najróżniejsze opcje odprowadzania i utylizacji.


Element do montażu napędu
Element do montażu napędu potrzebny jest zawsze wtedy, gdy wymagane są co najmniej dwa elementy filtrujące. Na nim zainstalowany jest napęd dla odbiorowego przenośnika łańcuchowego oraz śluza celkowa niezbędna do odprowadzania materiału.


Element(y) pośredni(e)
Element pośredni stosowany jest, gdy wymagane są co najmniej trzy elementy filtrujące. Instaluje się go pomiędzy elementem do montażu napędu i elementem końcowym. W przypadku większych filtrów odpylających stosuje się większą liczbę elementów pośrednich ułożonych szeregowo obok siebie, także w połączeniu z elementem typu kombi.


Element typu kombi
Element typu kombi Element typu kombi posiada dodatkową sekcję nadmuchu do podłączania rurociągów odciągowych do obudowy filtra. W przypadku filtrów szeregowych służy do równomiernego rozprowadzania odciąganej mieszaniny powietrza, wiórów i pyłu w obudowie filtra i zmniejsza zanieczyszczenie worków filtrujących. Element typu kombi może być stosowany także jako element końcowy (patrz zdjęcie).


Element końcowy
Element końcowy jest również potrzebny, gdy instalowane są co najmniej dwa elementy filtra. W nim montowany jest na przykład krążek zwrotny przenośnika łańcuchowego odbioru.

Odprowadzanie i utylizacja wiórów

Ilość odciągniętego materiału oraz dalsza jego obróbka bądź transport określają rozwiązanie odprowadzania i utylizacji wiórów. Urządzenia filtrujące Validus oferują różnorodne możliwości zapewniające znaczne oszczędności energii. W przypadku elementów typu solo wykorzystywane są różne typy konstrukcji nośnej.

Dla dwóch lub większej liczby elementów zawsze stosowany jest przenośnik łańcuchowy lub podłoga przesuwna. W tym miejscu materiał, który osadza się na dnie filtra odpylającego, transportowany jest aż do śluzy celkowej ATEX i tam usuwany poprzez śluzę.


Utylizacja do worków na wióry za pośrednictwem urządzenia workującego z trzema pojemnikami zasypowymi na wióry i z założonymi workami na wióry


Utylizacja do worków typu BigBag za pośrednictwem przenośnika z rurą skośną i/lub poprzecznego przenośnika ślimakowego


Utylizacja do kontenera Sulo lub znormalizowanego

 • za pośrednictwem śluzy celkowej z przenośnikiem z rurą skośną i/lub poprzecznym przenośnikiem ślimakowym
 • ze stelażem nośnym za pośrednictwem śluzy celkowej i szybu opadowego

Utylizacja do dużych kontenerów na wióry za pośrednictwem zamontowanego dalej wentylatora transportu, który wdmuchuje odprowadzany materiał do kontenera. W tym punkcie panuje lekkie nadciśnienie. Jest ono odciążane przewodem okrężnym prowadzącym z powrotem do wentylatora transportu.


Utylizacja z wykorzystaniem brykieciarki za pośrednictwem pojemnika zasypowego na wióry z mieszadłem i przenośnikiem ślimakowym


Utylizacja do silosu wiórów za pośrednictwem zamontowanego dalej wentylatora transportu, który przenosi materiał na silos. Zgodnie z przepisami zasilanie silosu musi odbywać się bezciśnieniowo. Dlatego konieczny jest kolejny mały filtr, np. nasz Vacomat N-1000 lub filtr cyklonowy TWISTER. Filtr ten ustawiany jest na silosie i wprowadza materiał bezciśnieniowo do silosu za pośrednictwem śluzy celkowej ATEX.


Entsorgung über einen Trogkettenförderer
Das mechanische Spänefördersystem VacoFlow®-System ersetzt den pneumatische Materialtransport. Es kann anstelle üblicher Hauptleitungen eingebaut werden und sorgt für erhebliche Leistungs- und Energieeinsparungen und eine geringere Filterbelastung. Da da grobes Material vorab abtransportiert wird gibt keine Ablagerungen in den Rohrleitungen.

Regeneracja worków filtrujących

Różne wióry i pyły wymagają różnych opcji skutecznej i chroniącej filtr regeneracji. Dla niektórych metod

konieczne są przerwy w pracy (oczyszczanie „offline”), natomiast inne mogą być przeprowadzane podczas pracy urządzeń (oczyszczanie „online”).


Regeneracja mechaniczna (oczyszczanie „offline”):

Przywierające cząstki pyłu i wiórów są otrzepywane szybkim ruchem tam i z powrotem worków filtrujących. Mechanizm regeneracji uruchamia się automatycznie po wyłączeniu odciągania.


Regeneracja impulsem ciśnieniowym (oczyszczanie „online”):

Nad każdym rzędem filtrów umieszczana jest lanca sprężonego powietrza, których specjalne dysze sprężonego powietrza (dysze Venturiego) umieszczone są nad każdym workiem filtrującym. Lance sprężonego powietrza połączone są z boku trwale ze zbiornikiem sprężonego powietrza. Do regeneracji worków filtrujących przez każdą lancę i dyszę wtłaczany jest kolejno silny impuls ciśnieniowy. Nadmuchuje on worek filtrujący i odrywa przylegające pyły i wióry.

Mobilna regeneracja impulsem ciśnieniowym (oczyszczanie „online”):

Mobilna regeneracja impulsem ciśnieniowym działa jak stacjonarne oczyszczanie impulsem ciśnieniowym. Tutaj jednak zbiornik sprężonego ciśnienia umieszczony jest w mobilnej obudowie. W ten sposób zbiornik osobno podjeżdża do każdego rzędu worków filtrujących. Dzięki temu mobilny zbiornik powietrza może zaopatrywać większą liczbę elementów filtra.


Regeneracja powietrzem przepłukującym (oczyszczanie „online”):

Regeneracja powietrzem przepłukującym składa się z wózka powietrza przepłukującego, na którym znajdują się cztery naprzeciwległe, lekko nachylone wentylatory. Wytwarzają one przeciwny strumień powietrza i wdmuchują go przez dwa znajdujące się poniżej rzędy worków filtrujących. Cząstki zostają wydmuchane. Wózek z powietrzem przepłukującym stosowany jest w przypadku większej liczby elementów filtra.

Zastosowanie naszej stacjonarnej techniki filtracyjnej

Już w fazie ofertowania naszej technologii filtrów stacjonarnych koncentrujemy się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami, takimi jak DIN EN 12779 i DGUV 209-045. Zawsze produkujemy systemy odciągowe Schuko i technologię filtrów w sposób dostosowany i indywidualny. Jako jeden z niewielu producentów używamy na przykład specjalnie wyprodukowanych klap zwrotnych ATEX zgodnych z normą DIN EN 16447. Są one instalowane w rurociągach i zapobiegają rozprzestrzenianiu się fal ciśnienia wybuchu i płomieni z systemów odciągowych i filtracyjnych do obszarów produkcyjnych w przypadku wybuchu.

Poniżej rozróżniamy środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:

 


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • OBUDOWA FILTRA EW90: Zmniejszenie ryzyka pożaru dzięki ognioodpornej obudowie wykonanej zgodnie z klasą odporności ogniowej EW90 (analogicznie do klasy odporności ogniowej F90).
 • SUCHY PRZEWÓD GAŚNICZY: Suchy przewód gaśniczy ze znormalizowanym złączem jest zainstalowany w zewnętrznym obszarze systemu filtracyjnego, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Straż pożarna może po prostu podłączyć w tym miejscu wąż gaśniczy, aby ugasić pożar za pomocą zainstalowanego systemu zraszaczy.
 • CZUJNIKI DYMU: Dzięki czułym czujnikom wykrywającym dym, możliwe jest wczesne zaalarmowanie o rozwijającym się pożarze i bezpośrednie wyłączenie systemu.
 • SYSTEM GASZENIA ISKIER (OPCJA): System służy do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.Wykrywa zapłon w rurociągu i eliminuje go na wczesnym etapie, gasząc go. przed dotarciem do jednostki filtrującej (patrz strona 5).
 • KLAPA PRZECIWOGNIOWA / KLAPA PRZECIWPOŻAROWA: W przypadku pożaru automatycznie zamyka kanały powietrza powrotnego, chroniąc w ten sposób urządzenie przed rozprzestrzenianiem się ognia.
 • KLAPA ZWROTNA: Zapobiega ona przedostawaniu się pyłu i wiórów z powrotem do rurociągu, tym samym przeciwdziała zwiększonemu
  ryzyku pożaru i wybuchu spowodowanego osadami.
 • KOŁNIERZ PRZECIWPOŻAROWY / ZAMKNIĘCIE SYSTEMU PRZENOŚNIKA: W przypadku pożaru służy do uszczelnienia rurociągu, jeśli przechodzi on przez różne strefy pożarowe. Ogień nie będzie w stanie rozprzestrzeniać się poprzez rurociąg. (Brak na zdjęciu)

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

 • PODWÓJNE PRZEKIEROWANIE O 90 STOPNI: Aby zapewnić, że ciśnienie wybuchu nie przeniknie do przestrzeni roboczych, podwójne wygięcie kanałów powietrza powrotnego o 90° zapewnia bezpośrednie odsprzężenie ciśnienia.
 • OBSZARY REDUKCJI CIŚNIENIA: W przypadku wybuchu zapewniają one kontrolowane i ukierunkowane rozpraszanie fali ciśnienia i następującego po niej frontu płomienia.
 • ŚLUZA CELKOWA ATEX: Certyfikowany przez ATEX dozownik celkowy służy do odsprzęgania ciśnienia i eksplozji, dzięki czemu komponent odprowadzający jest również oddzielony pod względem technicznym.
 • PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIA FILTRA: Służy do ciągłego monitorowania i wyświetlania warunków ciśnienia w systemie filtracyjnym, które może wzrosnąć, na przykład z powodu silnego zanieczyszczenia, nasycenia lub zużycia materiału filtracyjnego. (Brak na zdjęciu)
 • RUROWA KLAPA IZOLUJĄCA WYBUCH Z CERTYFIKATEM ATEX: Służy do odsprzęgania wybuchu rurociągów i zapobiega zasysaniu
  ognia lub ponownemu zapłonowi w strefie wybuchu. (Brak na zdjęciu)
 • ANTYSTATYCZNY MATERIAŁ FILTRACYJNY: Zapobiega powstawaniu niebezpiecznych iskier zapłonowych, które mogą być spowodowane ładowaniem elektrostatycznym lub rozładowaniem osadzonych cząstek pyłu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ filtr zasadniczo podlega strefie ATEX 21.
 • MONITOROWANIE ZAWARTOŚCI PYŁU RESZTKOWEGO: Stale monitoruje stężenie pyłu w powietrzu powrotnym. Jeśli wartość ta niebezpiecznie odbiega od wartości zadanej (np. w przypadku pęknięcia worka filtracyjnego), system filtracyjny jest wyłączany zapobiegawczo, aby przeciwdziałać niekorzystnej jakości powietrza powrotnego i ryzyku wybuchu.

Pozostałe zalety

 • Zróżnicowane i dostosowane do potrzeb możliwości utylizacji, jak np. w pojemnikach zasypowych na wióry, workach typu BigBag, kontenerach Sulo bądź znormalizowanych, kontenerach wdmuchiwania wiórów, za pomocą brykieciarki lub podawania do silosu.
 • Cztery sprawdzone rozwiązania skutecznej i chroniącej filtr regeneracji.
 • Worki filtrujące z dopływem powietrza od strony zewnętrznej zapobiegają tworzeniu się mostków materiału i umożliwiają łatwe oczyszczanie.
 • W razie potrzeby dostępne z patentowanymi workami filtrującymi SchukoCone®, które zapewniają jeszcze większą powierzchnię filtracji przy tej samej zajmowanej przestrzeni (zalecane zwłaszcza dla najdrobniejszych pyłów).
 • Więcej informacji na temat naszych worków filtrujących SchukoCone® można znaleźć tutaj.
 • Przebadany materiał filtracyjny gwarantuje czystą i bezpieczną pracę w trybie recyrkulacji.
 • Bardzo duża powierzchnia filtracji na element zapewnia niewielkie obciążenie powietrzni filtra i długą przydatność worków filtrujących.
 • Oczywiście spełnione są wszelkie wymogi przeciwpożarowe - więcej na temat ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
 • Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć tutaj.
 • Sprawdzona wytrzymałość na impulsy ciśnieniowe rzędu 20.000 PA oferuje najwyższe bezpieczeństwo w razie wybuchu. Osiągamy zdecydowanie więcej: w przypadku specjalnych zastosowań możliwa jest potwierdzona badaniami wytrzymałość na impulsy ciśnieniowe rzędu 30.000 PA!
 • Również przebadane drzwi przeciwwybuchowe z zabezpieczeniami na froncie chroniącymi przed płomieniami umożliwiają bezpieczne i ukierunkowane odciążenie.
 • Wyłączniki krańcowe bezpiecznego położenia nadzorują całość urządzenia, a w razie potrzeby powodują jego wyłączenie.
 • Najwyższa jakość materiałów dzięki całkowicie ocynkowanym i hartowanym częściom obudowy z blachy stalowej, odpornej na warunki atmosferyczne, a tym samym bardzo trwałej.
 • Dla zapewnienia izolacji akustycznej i cieplnej dostępne są panele, które można montować także w późniejszym okresie - więcej na temat rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem.
 • Wydajna energetycznie praca urządzeń zależy od wielu czynników - więcej na temat efektywności energetycznej.
 • Najnowsze systemy sterowania umożliwiają zautomatyzowane sterowanie urządzeń z podłączeniem do sieci.
 • Niskie koszty transportu zapewnia symetryczna konstrukcja naszego filtra o standardowych wymiarach.
 • Aby umożliwić szybki montaż, filtry odpylające Validus możemy dostarczyć po wstępnym zmontowaniu, dzięki czemu montaż na miejscu zabiera mniej czasu.
 • W razie zmian w Państwa parku maszyn, system modułowy filtrów odpylających Validus umożliwia jego elastyczną rozbudowę.
 • Łatwa dostępność punktów smarowania i duże drzwi rewizyjne z wziernikami zmniejszają zakres prac związanych konserwacją i obniżają jej koszty.

Montaż i zakres dostawy

Zakres dostawy Państwa filtra odpylającego zależy od indywidualnych wymiarów urządzenia oraz od wyposażenia. W trakcie opracowywania projektu wszystkie szczegóły zostaną wyjaśnione i podsumowane w specyfikacji. Czas montażu zależy od zakresu urządzenia. Poszczególne elementy filtra mogą być zamawiane także w stanie wstępnie zmontowanym, aby w ten sposób znacząco skrócić czas potrzebny na instalację.

Na potrzeby dostawy Państwa nowego filtra odpylającego należy poczynić różnego rodzaju przygotowania od strony budowlanej, jak np. odpowiednio nośny fundament, przepusty ścienne i/lub sufitowe, podłączenie sprężonego powietrza i tym podobne.

Wszystkie szczegóły bardzo dokładnie omawiane są już na wstępie, aby realizacja przebiegała bez zakłóceń.

Dostawę wykonujemy sami lub za pośrednictwem spedytorów, z którymi współpracujemy od wielu lat.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji do Państwa dyspozycji jest kompetentny i doświadczony zespół montażowy Schuko. Aby uniknąć przerw produkcyjnych, na czas, gdy zajmujemy się ewentualnym demontażem dotychczasowego odciągu, chętnie wypożyczymy Państwu odpowiednie urządzenia, które tymczasowo zaopatrywać będą Państwa park maszyn. W pewnych okolicznościach możliwy jest nawet montaż przez weekend.

Wideoklipy

Filtr przemysłowy Animation Validus jako system oczyszczania powietrza

Uwaga: Po kliknięciu na wideo odtwarzany jest film z serwisu YouTube. W tym celu należy nawiązać połączenie z serwerem YouTube. Ustawiane są pliki cookie, które wysyłają różne informacje do YouTube i Google. Więcej w naszej polityce prywatności.

Poniższe produkty mogą również Państwa zainteresować:

Pytania dotyczące produktu?

Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym doradcą +48 (63) 245 64 00 lub o skorzystanie z poniższego formularza. Pracownik Schuko odpowie Państwu tylko wtedy, gdy jednoznacznie wyrażą Państwo takie życzenie i zaznaczą odpowiednią opcję.

Nadawca
Dodatkowe pytania:
Wypełnienie pól oznaczonych * jest konieczne, abyśmy mogli zająć się Państwa zapytaniem.
Wyślij