Bild stationäre Absauganlage

Centralne urządzenia odciągowe

Silny odciąg centralny w systemie modułowym

Centralne urządzenia odciągowe wychwytują odpady produkcyjne, takie jak pył i wióry, w punkcie ich powstawania za pośrednictwem układu transportu pneumatycznego. Powietrze z zawartością pyłów powstających przy szlifowaniu, frezowaniu, heblowaniu, spawaniu, cięciu lub w podobnych procesach obróbki wykańczającej, jest odciągane i oczyszczane w zlokalizowanym centralnie filtrze odpylającym.

Filtry odpylające Schuko projektowane są pod kątem konkretnych zleceń i wykonywane indywidualnie dla klienta. Nasze urządzenia odciągowe i filtry odpylające znacząco przyczyniają się do poprawy jakości produkcji i bezpieczeństwa pracy w licznych branżach. Oczywiście zachowane są aktualne wymogi bezpieczeństwa (ochrona przed wybuchem, wytrzymałość na impulsy ciśnieniowe, wartości graniczne pyłu) zapewniające ochronę pracownikom oraz ochronę środowiska.