Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Wentylatory przemysłowe

Serce urządzeń odciągowych

 • dedykowane do transportu pneumatycznego pyłów i wiórów
 • szczelna, spawana obudowa z możliwością zastosowania w po stronie nieoczyszczonego lub oczyszczonego powietrza
 • dostępne w wersji wzmocnionej oraz z izolacją akustyczną
 • wirniki o wysokiej sprawności własnej produkcji
 • wykonane w Niemczech i wyposażone w niemieckie silniki

Pytania dotyczące
produktu?

Opis

Jako centrum wydajności danej instalacji odpylającej to wentylatory decydują o skuteczności odciągu i kosztach eksploatacji. Wentylatory Schuko są specjalnie przystosowane do pneumatycznego transportu pyłów i wiórów, powstających na przykład podczas obróbki drewna, papieru i tworzywa sztucznego. W spawanej wersji przemysłowej umożliwiają wieloletnią eksploatację, w oparciu o nasz własny projekt i indywidualną produkcję – „made in Germany“.

W przypadku wentylatora promieniowego możliwe jest uzyskanie dużego wzrostu ciśnienia przy niezmiennej ilości powietrza. Powietrze zasysane jest równolegle do osi napędowej wentylatora promieniowego.W wyniku rotacji wirnika zmienia kierunek o 90° a następnie jest wydmuchiwane poza obudowę.

Wirniki własnej produkcji posiadają najwyższe współczynniki sprawności i stanowią podstawę optymalnego wykorzystania energii.

Wyróżnia się dwa rodzaje wirników w wentylatorach:

 • wirniki otwarte do transportu materiału lub do wentylatorów stosowanych po stronie powietrza nieoczyszczonego
 • pozwalają uzyskać współczynniki sprawności od 50 do 62%
 • wirniki zamknięte do transportu pyłów lub do wentylatorów umieszczanych po stronie powietrza oczyszczonego
 • pozwalają uzyskać współczynniki sprawności od 78 do 82 %

Pozostałe zalety

 • Własna produkcja daje możliwość indywidualnych modyfikacji w celu optymalnego dostosowania wentylatora do przeznaczenia i parametrów odciągu.
 • Inteligentny system modułowy umożliwia krótkie czasy produkcji i dostawy, aby Państwa urządzenie było gotowe w możliwie najkrótszym czasie.
 • Dostępne są warianty z różnym położeniem obudowy.
 • Szczelne, spawane obudowy przystosowane są do filtrów odpylających pracujących w systemach podciśnieniowych i nadciśnieniowych.
 • Dzięki możliwości wyboru rodzaju wirnika wentylatory Schuko mogą być stosowane po stronie oczyszczonego lub nieoczyszczonego powietrza.
 • Wykonane jako konstrukcja lekka lub spawany wariant przemysłowy:
  - w przypadku transportu wyłącznie powietrza możliwe jest zmniejszenie wagi, a tym samym obniżenie kosztów materiału.
  - w przypadku transportu materiału posiada solidną obudowa, zapewniająca długą i bezusterkową pracę odciągu.
 • Do wyboru dostawa w wersji ocynkowanej lub lakierowanej.
 • Wirniki stalowe wyważone statycznie i dynamiczne zgodnie z ISO 14694 dla zapewnienia pracy z niskim poziomem zużycia i bez występowania drgań.
 • Wzmocnione wirniki wentylatorów do intensywnego transportu materiału zapewniają długie okresy użytkowania i bezusterkową pracę odciągu.
 • Możliwość łatwej przebudowy, dzięki czemu nie ma potrzeby zakupu wentylatora w przypadku zmiany parametrów eksploatacyjnych.
 • Wentylatory z izolacją akustyczną w obrębie kapsuły izolacyjnej są szczególnie ciche. Inne rozwiązania izolacji dźwiękowej dostępne na zapytanie.
 • Z myślą o branży przetwórstwa papieru firma Schuko przygotowała specjalną serię wentylatorów, tzw. „wentylatorów tnących".
 • Przed wysyłką sprawdzamy wydajność wszystkich wentylatorów, dlatego mają Państwo pewność, że wentylator osiąga wydajność potrzebną dla Państwa potrzeb.
 • Każdy wentylator poddawany jest testowi bezpieczeństwa w naszym zakładzie, podczas którego testowana jest nawet podwójna ilość obrotów, co pozwala nam zagwarantować bezpieczeństwo Państwa wentylatora

Energooszczędna praca wentylatorów

Wentylatory odciągowe należą do największych pożeraczy energii w obrębie instalacji odciągowej. Z tego względu warto dokładniej przyjrzeć się posiadanym wentylatorom pod kątem zużycia energii. Wentylatory i wirniki firmy Schuko podlegają stałej optymalizacji na fabrycznych stanowiskach kontrolnych, aby moc elektryczna jak najskuteczniej przekładała się na parametry przepływowe.


Potencjalne oszczędności w obrębie wirników wentylatorów:

Warto sprawdzić wirniki stosowane w Państwa zakładzie pod kątem zużycia i kształtu łopat. Wirnikom wentylatorów z łopatami z tworzywa sztucznego należy w tym kontekście przyjrzeć się szczególnie starannie. Takie łopaty z tworzywa sztucznego z biegiem lat się zużywają, a współczynnik sprawności ulega obniżeniu. Wymiana na nowe łopaty lub wręcz wymiana na nowoczesny wirnik wentylatora ze stali z zagiętymi łopatami może podnieść współczynnik sprawności Państwa wentylatora bez dużych nakładów nawet o 5 do 10%.


Potencjalne oszczędności – zasuwa odcinająca:

Urządzenia odciągowe z reguły nie są projektowane do jednoczesnego odciągu wszystkich obrabiarek. Obrabiarki, na których nie trwają prace, są zatem odcinane od systemu przewodów rurowych za pomocą zasuw.

Warto uświadomić pracownikom, że otwarte zasuwy na niepracujących maszynach to niepotrzebne zużycie energii. Taki zabieg technologiczny pozwala odczuwalnie obniżyć zużycie energii bez dokonywania nowych inwestycji. Im więcej powietrza musi transportować wentylator, tym większe jest zużycie prądu.

Alternatywnie obrabiarki można wyposażyć w energooszczędne zasuwy automatyczne (patrz zdjęcie), które otwierają się tylko wówczas, gdy na maszynie rzeczywiście trwają prace.


Potencjalne oszczędności – czasy pracy:

Prądy rozruchowe wentylatorów mogą wynosić aż do 5-krotności prądu nominalnego danego silnika napędu. W przypadku częstego załączania i wyłączania niepotrzebnie obciążana jest zatem sieć elektryczna, a także silnik napędu. Tego rodzaju pików rozruchowych można uniknąć ustawiając minimalny czas pracy. Warto porozmawiać w tej sprawie z Państwa elektrykiem lub bezpośrednio z Schuko.

Także urządzenia transportowe zasilające silos lub kontener na wióry można zweryfikować pod tym kątem. Wiele urządzeń pod względem technicznym jest jak najbardziej w stanie zgromadzić pewien zapas materiału. W takim przypadku nie ma konieczności użytkowania wentylatorów transportowych przez cały dzień. Dobrym rozwiązaniem byłoby tutaj wprowadzenie sekwencji czasowych. Ważne jest jednak, aby znana była ilość gromadzącego się materiału i nie występowały okresy szczególnego nasilenia.

Modyfikacje takie należy wprowadzać bardzo ostrożnie i uważnie dostosować je do danego urządzenia. Nieprawidłowe cykle pracy mogą powodować nagromadzenia materiału w urządzeniu i jego zapychanie. Doradca techniczny Schuko chętnie doradzi Państwu w tej sprawie.


Potencjalne oszczędności – dostosowanie wydajności:

Dostosowanie wydajności urządzenia odciągowego to podstawowa kwestia przy oszczędzaniu energii. Oczywiście nie należy przy tym rezygnować ze zdolności produkcyjnej.

System kaskadowy Schuko umożliwia optymalną regulację i dostosowanie wydajności urządzenia odciągowego do rzeczywiście wymaganej ilości powietrza. W tym celu stosuje się kilka pojedynczych wentylatorów, z możliwością ich załączania lub wyłączania odpowiednio do potrzeb. W ten sposób można zawsze, nawet przy małej ilości powietrza, uzyskać maksymalny wzrost ciśnienia.


Informacja dotycząca dostaw elementów zamiennych:

Prosimy wziąć pod uwagę, że zgodnie z MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) po 16.06.2011 do obrotu mogą być wprowadzane tylko silniki napędowe, które są zgodne z klasą wydajności energetycznej. Jednak silniki, które znajdują się jeszcze w magazynie dostawców lub pośredników, uznaje się za już wprowadzone do obrotu i w związku z tym mogą one być nadal sprzedawane odbiorcy końcowemu. Dlatego przy dostawie elementów zamiennych prosimy zwrócić uwagę na zachowanie aktualnie obowiązującej klasy efektywności energetycznej (od roku 2017: IE3 do mocy od 0,75 kW do 375 kW lub silnik IE2 z falownikiem).


Planowanie zakupu nowych urządzeń:

Jak już wspomniano powyżej, współczynniki sprawności otwartych i zamkniętych wirników wentylatorów są bardzo różne. Jeśli wentylatory w Państwa nowym urządzeniu stosowane będą po stronie powietrza oczyszczonego, wówczas oczywistym wyborem są zamknięte wirniki o wysokim współczynniku sprawności.

Lecz także przy zespołach odciągu po stronie powietrza nieoczyszczonego, do których zaliczają się przeważnie obrabiarki z drobnymi frakcjami materiału (bez strużyn), po dokładnej weryfikacji można oczywiście stosować również wentylatory z zamkniętymi wirnikami. Ma to miejsce na przykład przy odciągu do maszyn CNC lub szlifierek.

Warto zatem regularnie kontrolować swoje urządzenia, a przy zakupie nowych zwrócić uwagę na aktualny stan techniki, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii i związanych z tym kosztów.

Przekroje przewodów rurowych i ilości powietrza

Ustalanie przekrojów rur (m²) i ilości powietrza (m³/h)

W celu łatwego ustalenia przekrojów rur i ilości powietrza firma Schuko przygotowała tabelę przekrojów przewodów rurowych (patrz niżej, także jako plik PDF do pobrania). Poniższe praktyczne przykłady ułatwią Państwu korzystanie z tabeli:

 • Przykład 1:
  Należy ustalić wymaganą ilość powietrza do odciągu obrabiarki o średnicy przyłącza wynoszącej 200 mm. Producent określa prędkość powietrza równą 22 m/s w króćcu odciągowym.
  W kolumnie „Średnica nominalna” należy przejść do wartości 200, stamtąd w tym wierszu dalej w prawo, aż do kolumny, w której nagłówku podano „22”. Prędkość powietrza można odczytać bezpośrednio: 2.487 m³/h.
 • Przykład 2:
  Należy podłączyć maszynę posiadającą dwa króćce odciągowe o średnicy 1 x 120 mm oraz 1 x 80 mm (piłą formatowa). Poszukiwana jest średnica rury głównej, tzn. średnica wynikająca z połączenia obu króćców maszyny.
  W kolumnie „Średnica nominalna” należy przejść do wartości 80, stamtąd do kolejnej kolumny „Przekrój rury“. Można odczytać wartość 0,0050. Pole koła wynosi zatem 0,0050 m2. Dla średnicy 120 mm wartość należy odszukać w ten sam sposób, tzn. 0,0113 m2.
  Obie odszukane wartości pól należy zsumować. W wyniku dodawania uzyskujemy wartość 0,0163 m2. Wynik ten należy porównać z kolumną „Przekrój rury“ stwierdzając przy tym, że liczbie 0,0163 nie można bezpośrednio przyporządkować żadnej wartości. Najbliższą wartością jest 0,0154 dla średnicy 140 mm. Jako średnicę należy wybrać 140 mm.
 • Przykład 3:
  Producent maszyny A określił dla króćca odciągowego o średnicy 250 mm przepływ (ilość powietrza) równy 5.829 m3/h. Chcemy wiedzieć, jaka prędkość powietrza temu odpowiada, ponieważ producent maszyny B oczekuje uzyskania w króćcu odciągowym B prędkości 28 m/s.
  W kolumnie „Średnica nominalna” należy przejść do średnicy Ø 250, stamtąd w tym wierszu dalej do wartości 5.829, a następnie do góry do nagłówka. Jak widać wartości 5.829 m3/h odpowiada dokładnie prędkości powietrza wynosząca 33 m/s. Maszyna A zgodnie z powyższym wymaga większej prędkości powietrza niż maszyna B. Prędkości 28 m/s w króćcu odciągowym o średnicy 250 mm odpowiada wartość 4.946 m3/h.
 • Przykład 4:
  Należy wymienić istniejącą maszynę o średnicy odciągu wynoszącej 250 mm na nową maszynę o średnicy odciągu wynoszącej 300 mm. Wydajność wentylatora odciągu zostanie dostosowana do nowej maszyny, ale rurociąg od wentylatora do silosu ma średnicę 250 mm i z jego wymianą na Ø 300 wiążą się duże nakłady techniczne. Prędkość powietrza w króćcu odciągowym powinna wynosić 24 m/s, co odpowiada wartości 6.104 m3/h. Jaka byłaby wartość prędkości powietrza w starym przewodzie rurowym o średnicy 250 mm?
  W kolumnie „Średnica nominalna” należy przejść do wartości 250, stamtąd w tym wierszu do wartości 6.104. Podano tam wartość 6.182 m3/h. Stąd należy przejść do góry do nagłówka. Prędkość powietrza w rurze 250 będzie wynosić w przybliżeniu 35 m/s.

Dane techniczne

Seria Średnica przyłącza mm Moc silnika kW Przepływ powietrza m³/h
S – dla urządzeń standardowych 120 - 500 1,5 - 37 do 21.200
K – napęd z pasem klinowym 250 - 560 7,50 - 37,00 do 26.500
TSK – do dalszego transportu pyłu i wiórów 200 - 300 3,00 - 11,00 do 7.600
KG - oznacza napęd z pasem klinowym z ramą główną 300 - 800 22,00 - 110,00 do 54.000

Do pobrania

Przekroje przewodów rurowych i ilości powietrza

Poniższe produkty mogą również Państwa zainteresować:

Pytania dotyczące produktu?

Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym doradcą +48 (63) 245 64 00 lub o skorzystanie z poniższego formularza. Pracownik Schuko odpowie Państwu tylko wtedy, gdy jednoznacznie wyrażą Państwo takie życzenie i zaznaczą odpowiednią opcję.

Nadawca
Dodatkowe pytania:
Wypełnienie pól oznaczonych * jest konieczne, abyśmy mogli zająć się Państwa zapytaniem.
Wyślij