Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Panelowy wymiennik ciepła

do obniżania kosztów energii

 • skuteczny odzysk energii cieplnej
 • możliwość podgrzania dopływającego świeżego powietrza
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania, gdyż zazwyczaj pozwala zmniejszyć system ogrzewania
 • okres amortyzacji tylko 2-3 lata (zależnie od warunków klimatycznych)

Pytania dotyczące
produktu?

Opis

Recycling odgrywa w dzisiejszej gospodarce bardzo istotną rolę. Odzysk zasobów naturalnych wpływa korzystnie nie tylko na środowisko, lecz także na zasobność portfela właściciela warsztatu.

Dlaczego więc nie odzyskiwać ciepła?

W przypadku kabin i urządzeń lakierniczych powietrze zużyte nie może być wprowadzane z powrotem do lakierni ze względu na obecność rozpuszczalników, tzw. lotnych związków organicznych (w skrócie LZO). Oznaczałoby to stratę doprowadzonego wcześniej ciepła. Panelowy wymiennik ciepła pozwolił firmie Schuko zrealizować system odzysku ciepła z odciąganego powietrza. W ten sposób z „niczego“ powstają czyste oszczędności. Wymiennik ciepła z pewnością opłaci się także w Państwa zakładzie, ponieważ analiza kosztów całkowitych udowadnia jego wszechstronną rentowność.

Zasada jest banalnie prosta:

Ciepłe zużyte powietrze, np. z lakierni, doprowadzane jest połączonym układem kanałów do wymiennika ciepła. W jego wnętrzu część tego ciepła zostaje odebrana z powietrza i zmagazynowana w lamelach aluminiowych.

Jednocześnie po drugiej stronie lameli aluminiowych zimne powietrze z zewnątrz przepływa przez wymiennik ciepła. Energia cieplna zostaje przeniesiona i wprowadzona ponownie do lakierni.

Schuko stosuje dwa rodzaje wymienników ciepła:
1. krzyżowy wymiennik ciepła
2. rotacyjny wymiennik ciepła

Krzyżowy wymiennik ciepła

Jak już wspomniano doprowadzane ciepłe powietrze kierowane jest przez wymiennik ciepła. Trasa tego powietrza prowadzi przez skrzyżowane panele, które pokazano na rysunku. Odstęp płytek lameli wynosi w przypadku tego wymiennika 9 mm.

Taki duży odstęp przynosi następujące korzyści:

 • mniejszy opór
 • mniejsze zanieczyszczenie
 • utrzymujący się współczynnik sprawności
 • łatwiejsze czyszczenie


Pozostałe zalety krzyżowego wymiennika ciepła:

 • brak części mechanicznych ⇒ mały zakres prac obsługowych
 • łatwy w czyszczeniu dzięki wyjmowanym lamelom aluminiowym
 • kompaktowość
 • niski opór przepływów
 • łatwość montażu dodatkowego wyposażenia

Współczynnik sprawności krzyżowego wymiennika ciepła wynosi około 45-65 %. Porównując ten nieco niższy współczynnik sprawności z wymiennikiem rotacyjnym należy jednak uwzględnić wyżej wymienione zalety, istotne dla urządzeń do określonej wielkości.

Z praktyki wynika, że taki rodzaj wymiennika ciepła jest szczególnie odpowiedni dla małych i średnich zakładów, i dzięki niewielkim nakładom pozwala zaoszczędzić maksymalną ilość energii przy małej do średniej objętości powietrza.

Rotacyjny wymiennik ciepła

Wirnik o budowie plastra miodu obraca się stale pomiędzy strumieniem powietrza napływającego i zużytego. Jednocześnie wirnik ogrzewa się ciepłem powietrza zużytego i przenosi w ten sposób temperaturę na doprowadzane z zewnątrz zimne powietrze, które niezwłocznie po podgrzaniu doprowadzane jest do zakładu.

Zalety rotacyjnego wymiennika ciepła:

 • wysoki współczynnik sprawności do 80%
 • możliwość racjonalnego zastosowania dla dużych i bardzo dużych przepływów powietrza
 • możliwość automatycznego czyszczenia
 • kompaktowość


Tego typu wymiennik ciepła stosowany jest najczęściej w zakładach o bardzo dużej objętości powietrza, ponieważ wysokie koszty inwestycji oraz koszty bieżące (napęd i czyszczenie) zwracają się przy dużych instalacjach dzięki wysokiemu współczynnikowi sprawności.

Ważne jest, aby z góry ustalić ze specjalistą, jaka wielkość i który wariant będzie dobrym wyborem dla Państwa przedsiębiorstwa. Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa ewentualne pytania.

Do pobrania

Prospekt produktu

Poniższe produkty mogą również Państwa zainteresować:

Pytania dotyczące produktu?

Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym doradcą +48 (63) 245 64 00 lub o skorzystanie z poniższego formularza. Pracownik Schuko odpowie Państwu tylko wtedy, gdy jednoznacznie wyrażą Państwo takie życzenie i zaznaczą odpowiednią opcję.

Nadawca
Dodatkowe pytania:
Wypełnienie pól oznaczonych * jest konieczne, abyśmy mogli zająć się Państwa zapytaniem.
Wyślij