Polityka ochrony danych osobowych

Cieszymy się z Państwa wizyty na stronie internetowej grupy Schuko. Może się zdarzyć, że zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na takie pytania jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe gromadzone na tej stronie będą zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu Państwa indywidualnej obsługi lub przesyłania informacji. Zapewniamy, że Państwa dane traktowane są poufnie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane przesyłane za pośrednictwem naszego portalu są zakodowane zgodnie ze standardami technicznymi. Wykorzystanie takich technologii do przesyłania danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Możesz pobrać arkusz informacyjny na temat wymagań informacyjnych zgodnie z DSGVO tutaj: Informacja


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna, tj. Jeśli

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę (patrz art. 6 DS-BER)
 • realizacja umowy (Art. 6 (1b) DS-GVO)
 • uzasadnione interesy (art. 6 (1f DS-GVO))
 • spełnienie zobowiązania prawnego (np. zgodnie z UStG, AO, SGB, itp.).

Formularz kontaktowy

Otrzymane od Państwa informacje wykorzystujemy do realizacji usług, zamówień, czynności serwisowych lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Gromadzimy następujące informacje: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, firmę, kod pocztowy, kraj i numer telefonu. Są to dane obowiązkowe, bez których nie będziemy mogli zająć się Państwa zapytaniem. Dodatkowo mogą Państwo podać także adres korespondencyjny, adres mailowy oraz Państwa pytanie bądź pytania w formie tekstowej.

Informacje otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisywane i wykorzystywane są w celu obsługi Państwa zapytania. Bez Państwa zgody dane te nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Zbieranie i przetwarzanie danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia DSGVO.


Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystają w wielu miejscach tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera ani nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookie sesyjne". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Państwa. Tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywali Państwo informację o wstawianiu plików cookie i akceptowali je wyłącznie indywidualnie, aby wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach bądź wykluczyć je całkowicie, lub aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny.

Pliki cookie konieczne do zrealizowania procesu komunikacji lub udostępniania pewnych pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia DSGVO. Zapisywanie plików cookie w celu wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług pozostaje w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Jeśli zapisywane są pliki cookie innego typu (np. do analizy Państwa sposobu korzystania z internetu), zostaną one omówione w odrębnej części niniejszej polityki prywatności.


Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • nazwa hosta komputera dostępowego
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Powyższe dane nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.


Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji oferowanych przez usługę analizy statystyk Google Analytics. Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics korzysta z tzw. "plików cookie". Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa z witryny. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.
Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Analiza sposobu korzystania ze strony w celu optymalizacji zarówno własnej oferty internetowej, jak i swojej reklamy pozostaje w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki temu Państwa adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przez Google przed jego przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przenoszony jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć dla operatora witryny dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i sieci www. Adres IP udostępniony przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki
Można zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji oferowanych przez tą witrynę. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie przez Google generowanych przez plik cookie danych związanych z korzystaniem ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych
Można uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics poprzez skorzystanie z poniższego łącza. Spowoduje to aktywację opt-out-cookie, który zapobiegnie rejestrowaniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:
Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia
Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych na zlecenie i podczas korzystania z Google Analytics w pełni realizujemy surowe wytyczne niemieckich organów regulujących ochronę danych osobowych.


Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords jest programem reklamy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy usługę analityczną, tzw. Conversion-Tracking. Po kliknięciu na zamieszczone przez Google ogłoszenie zapisywany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji osoby użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygaśnie, Google i my możemy ustalić, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do naszej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików tych nie można monitorować za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskiwane za pomocą plików cookie służących do konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na funkcję śledzenia konwersji. Klienci ci uzyskują dzięki temu informację o łącznej liczbie użytkowników, który kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę posiadającą znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, na podstawie których możliwe byłoby zidentyfikowanie użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z funkcji śledzenia, mogą Państwo odmówić uczestnictwa w prosty sposób dezaktywując plik cookie funkcji śledzenia konwersji w ustawieniach użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Później nie będą już Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie służących do konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Analiza sposobu korzystania ze strony w celu optymalizacji zarówno własnej oferty internetowej, jak i swojej reklamy pozostaje w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Więcej informacji na temat Google AdWords oraz Google Conversion-Tracking można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywali Państwo informację o wstawianiu plików cookie i akceptowali je wyłącznie indywidualnie, aby wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub wykluczyć je całkowicie, lub aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny.


YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google.
Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn wyposażonych w wtyczkę YouTube, YouTube nie połączy się z serwerami, dopóki nie klikniesz na film. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, możesz pozwolić, aby YouTube skojarzył Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.
Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Prawa osoby zainteresowanej

Jako osoba zarażona masz prawo w każdej chwili

 • o bezpłatnych informacjach o przechowywanych danych osobowych (artykuł 15 GDPR),
 • ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, w sprawie korekty (art. 16 RRSR),
 • blokowanie (prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 RB),
 • do skasowania tych danych, biorąc pod uwagę wszelkie istniejące ustawowe wymogi w zakresie przechowywania (artykuł 17 RBP),
 • w sprawie odwołania do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RB),
 • w sprawie przenoszenia danych (art. 20 RRSR).

 

Sprzeczność Zgody

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się udzieleniu zgody ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy e-mail do grupy Schuko (adres mailowy s.u.).

 

Ujawnienie danych

Nie udostępniamy twoich informacji stronom trzecim, chyba że konieczne jest wypełnienie żądań i zamówień (np. Wysyłka, spedycja).


Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe zostaną usunięte przez nas po zaprzestaniu realizacji celu - przy jednoczesnym zachowaniu prawnych okresów przechowywania.


Szyfrowanie SSL lub TSL

Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. Szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z "http: //" na "https: //" i symbol kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.


Odpowiedzialny (podmiot odpowiedzialny)

Osobą odpowiedzialną jest grupa Schuko. Składa się z następujących firm:

 • Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer, Telefon +49 (0) 54 24 806- 0, Fax +49 (0) 54 24 806-80, info(at)schuko.com
 • Schuko Bad Saulgau GmbH & Co. KG, Mackstraße 18, D-88348 Bad Saulgau, Telefon +49 (0)7581 / 4871-0, Telefax +49 (0)7581 / 4871-81, E-Mail: saulgau(at)schuko.de
 • Schuko Knetzgau GmbH & Co. KG, Industriestraße 22, D-97478 Knetzgau, Telefon +49 (0)9527 / 9228-0, Telefax +49 (0)9527 / 9228-32, E-Mail: knetzgau(at)schuko.de Schuko Polska Sp.z.o.o., Biskupie Sarnowskie 9, PL-62-561
 • Schuko Kirchberg GmbH & Co. KG, Hugo-Wagener-Straße 11, D-55481 Kirchberg/Hunsrück, Telefon +49 (0)6763 / 30319-0, Telefax +49 (0)6763 / 30319-20, E-Mail: kirchberg(at)schuko.de
 • Schuko Trebbin GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, D-14959 Trebbin, Telefon +49 (0)33731 / 867-0, Telefax +49 (0)33731 / 867-55, E-Mail: trebbin(at)schuko.de
 • Schuko Quickborn GmbH & Co. KG, Pascalstraße 22, D-25451 Quickborn, Telefon +49 (0)4106 / 7671-0, Telefax +49 (0)4106 / 7671-1, E-Mail: quickborn(at)schuko.de
 • Schuko Polska Sp. z o.o., Kolonia Sarnowa, Biskupie Sarnowskie 9, PL 62-561 Slesin, Telefon +48 (0) 63 / 245 64 00, Telefax +48 (0) 63 / 245 61 29, E-Mail: slesin(at)schuko.com
 • Schuko International GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, D-14959 Trebbin, Telefon +49 (0)33731 / 77 77 -94 / -95, Telefax +49 (0)33731 / 77 77 -96, E-Mail: international(at)schuko.com

Wspólna strona internetowa grupy Schuko: www.schuko.de


Pełnomocnik ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. danych osobowych według wytycznych ustawowych
Wyznaczyliśmy pełnomocnika ds. danych osobowych dla grupy Schuko - Dr. Johannes Schröder.

Adres:
Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer
Telefon: +49 (0) 54 61 / 88 62 88
E-Mail: datenschutz(at)schuko.de


Organ nadzoru

Organem nadzoru w kwestiach ochrony danych jest państwowy inspektor ochrony danych państwa, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę funkcjonariuszy ds. Ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.