Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Polityka ochrony danych osobowych

Cieszymy się z Państwa wizyty na stronie internetowej grupy Schuko. Może się zdarzyć, że zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na takie pytania jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe gromadzone na tej stronie będą zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu Państwa indywidualnej obsługi lub przesyłania informacji. Zapewniamy, że Państwa dane traktowane są poufnie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane przesyłane za pośrednictwem naszego portalu są zakodowane zgodnie ze standardami technicznymi. Wykorzystanie takich technologii do przesyłania danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Możesz pobrać arkusz informacyjny na temat wymagań informacyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) tutaj: Informacja


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna, tj. Jeśli

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę (art. 6 ust. 1 a RODO)
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)
 • istnieją prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO)
 • w celu spełnienia zobowiązania prawnego (np. zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług , itp.).

Formularz kontaktowy

Otrzymane od Państwa informacje wykorzystujemy do realizacji usług, zamówień, czynności serwisowych lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Gromadzimy następujące informacje: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, firmę, kod pocztowy, kraj i numer telefonu. Są to dane obowiązkowe, bez których nie będziemy mogli zająć się Państwa zapytaniem. Dodatkowo mogą Państwo podać także adres korespondencyjny, adres mailowy oraz Państwa pytanie bądź pytania w formie tekstowej.

Informacje otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisywane i wykorzystywane są w celu obsługi Państwa zapytania. Bez Państwa zgody dane te nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Zbieranie i przetwarzanie danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.


Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystają w wielu miejscach tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera ani nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookie sesyjne". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Państwa. Tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywali Państwo informację o wstawianiu plików cookie i akceptowali je wyłącznie indywidualnie, aby wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach bądź wykluczyć je całkowicie, lub aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny.

Pliki cookie konieczne do zrealizowania procesu komunikacji lub udostępniania pewnych pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Zapisywanie plików cookie w celu wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług pozostaje w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Jeśli zapisywane są pliki cookie innego typu (np. do analizy Państwa sposobu korzystania z internetu), zostaną one omówione w odrębnej części niniejszej polityki prywatności.


Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • nazwa hosta komputera dostępowego
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Powyższe dane nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 f rozporządzenia RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową).


Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Stosujemy Google Tag Manager Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Google Tag Manager to narzędzie, którego możemy używać do integracji narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy wyłącznie do zarządzania i wyświetlania zintegrowanych narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych. 

Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej oraz nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców dla urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od oferenta pod poniższym linkiem:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?ccontact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Usługodawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań użytkowników strony internetowej. Operator strony otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przyporządkowane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie następuje przyporządkowanie do identyfikatora użytkownika.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i scrolla oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics stosuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. 
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF).  DPF to umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z  DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje Więcej informacji można uzyskać od oferenta pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Anonimizacja adresu IP
Anonimizacja IP Google Analytics jest włączona. W rezultacie adres IP użytkownika będzie przechowywany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach  pełen adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie  administratora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu dokonania analizy korzystania ze strony internetowej  przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych  usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu u administratora  strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie  łączony z innymi danymi Google.


Wtyczka przeglądarki
Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Przetwarzanie zamówień 
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień i w pełni wdrażamy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.


Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords jest programem reklamy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy usługę analityczną, tzw. Conversion-Tracking. Po kliknięciu na zamieszczone przez Google ogłoszenie zapisywany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji osoby użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygaśnie, Google i my możemy ustalić, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do naszej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików tych nie można monitorować za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskiwane za pomocą plików cookie służących do konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na funkcję śledzenia konwersji. Klienci ci uzyskują dzięki temu informację o łącznej liczbie użytkowników, który kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę posiadającą znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, na podstawie których możliwe byłoby zidentyfikowanie użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z funkcji śledzenia, mogą Państwo odmówić uczestnictwa w prosty sposób dezaktywując plik cookie funkcji śledzenia konwersji w ustawieniach użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Później nie będą już Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie służących do konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Analiza sposobu korzystania ze strony w celu optymalizacji zarówno własnej oferty internetowej, jak i swojej reklamy pozostaje w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Więcej informacji na temat Google AdWords oraz Google Conversion-Tracking można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywali Państwo informację o wstawianiu plików cookie i akceptowali je wyłącznie indywidualnie, aby wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub wykluczyć je całkowicie, lub aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny.


YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google.
Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn wyposażonych w wtyczkę YouTube, YouTube nie połączy się z serwerami, dopóki nie klikniesz na film. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, możesz pozwolić, aby YouTube skojarzył Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f RODO.
Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Prawa osoby, , której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdej chwili

 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są twoje dane osobowe oraz dodatkowych informacji: (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do usunięcia danych, biorąc pod uwagę wszelkie istniejące ustawowe wymogi w zakresie przechowywania danych (art. 17 RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

 

Cofnięcie Zgody

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się udzieleniu zgody ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy e-mail do grupy Schuko (adres mailowy s.u.).

 

Ujawnienie danych

Nie udostępniamy twoich informacji podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego lub zamówień (np. wysyłka, spedycja).

 

Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe zostaną usunięte po upływie czasu, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel - przy jednoczesnym zachowaniu prawnych okresów przechowywania danych.


Szyfrowanie SSL lub TSL

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji wysłanych przez ciebie poufnych treści, dotyczących zamówień lub umów. Zaszyfrowane połączenie możesz rozpoznać, zmieniając adres przeglądarki z "http: //" na "https: //" po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być czytane przez osoby trzecie.


Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Schuko. Składają się na nią poniższe spółki:

 • Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer, Telefon +49 (0) 54 24 806- 0, info(at)schuko.com
 • Schuko Bad Saulgau GmbH & Co. KG, Mackstraße 18, D-88348 Bad Saulgau, Telefon +49 (0)7581 / 4871-0, E-Mail: saulgau(at)schuko.de
 • Schuko Knetzgau GmbH & Co. KG, Industriestraße 22, D-97478 Knetzgau, Telefon +49 (0)9527 / 9228-0, E-Mail: knetzgau(at)schuko.de
 • Schuko Kirchberg GmbH & Co. KG, Hugo-Wagener-Straße 11, D-55481 Kirchberg/Hunsrück, Telefon +49 (0)6763 / 30319-0, E-Mail: kirchberg(at)schuko.de
 • Schuko Trebbin GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, D-14959 Trebbin, Telefon +49 (0)33731 / 867-0, E-Mail: trebbin(at)schuko.de
 • Schuko Quickborn GmbH & Co. KG, Pascalstraße 22, D-25451 Quickborn, Telefon +49 (0)4106 / 7671-0, E-Mail: quickborn(at)schuko.de
 • Schuko Polska Sp. z o.o., Kolonia Sarnowa, Biskupie Sarnowskie 9, PL 62-561 Slesin, Telefon +48 (0) 63 / 245 64 00, E-Mail: slesin(at)schuko.pl

Wspólna strona internetowa grupy Schuko: www.schuko.pl


Inspektor Ochrony Danych

Grupa Schuko wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych - Dr. Johannes Schröder

Adres:
Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer
Telefon: +49 (0) 54 61 / 88 62 99
E-Mail: datenschutz(at)schuko.de

Zapytania w języku polskim we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy kierować na adres: kodo(at)schuko.com


Organ nadzoru

Organem nadzoru w kwestiach ochrony danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych państwa, w którym nasza firma ma swoją siedzibę (główna siedziba w Niemczech). Listę Urzędów Ochrony Danych Osobowych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

W Polsce właściwy jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
email: kancelaria(at)uodo.gov.pl


Hinweisgeberschutzgesetz

In Kooperation mit der Plattform CrefoWhistle haben wir für unsere Mitarbeitenden ein anonymes Meldesystem eingerichtet, damit Sie in einer geschützten Umgebung, Hinweise zu einem möglichen Fehlverhalten und Missständen digital, anonym und geschützt abgeben können.

Wir legen Wert auf Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz. Helfen Sie uns, Verstöße und Missstände innerhalb der Schuko-Unternehmensgruppe aufzudecken und abzustellen.

Das Hinweisgebersystem erreichen Sie hier: Meldesystem der Schuko-Gruppe