Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Polityka ochrony danych osobowych

Cieszymy się z Państwa wizyty na stronie internetowej grupy Schuko. Może się zdarzyć, że zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na takie pytania jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe gromadzone na tej stronie będą zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu Państwa indywidualnej obsługi lub przesyłania informacji. Zapewniamy, że Państwa dane traktowane są poufnie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane przesyłane za pośrednictwem naszego portalu są zakodowane zgodnie ze standardami technicznymi. Wykorzystanie takich technologii do przesyłania danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Możesz pobrać arkusz informacyjny na temat wymagań informacyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) tutaj: Informacja


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna, tj. Jeśli

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę (art. 6 ust. 1 a RODO)
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)
 • istnieją prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO)
 • w celu spełnienia zobowiązania prawnego (np. zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług , itp.).

Formularz kontaktowy

Otrzymane od Państwa informacje wykorzystujemy do realizacji usług, zamówień, czynności serwisowych lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Gromadzimy następujące informacje: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, firmę, kod pocztowy, kraj i numer telefonu. Są to dane obowiązkowe, bez których nie będziemy mogli zająć się Państwa zapytaniem. Dodatkowo mogą Państwo podać także adres korespondencyjny, adres mailowy oraz Państwa pytanie bądź pytania w formie tekstowej.

Informacje otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisywane i wykorzystywane są w celu obsługi Państwa zapytania. Bez Państwa zgody dane te nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Zbieranie i przetwarzanie danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych jest dozwolone na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.


Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystają w wielu miejscach tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera ani nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookie sesyjne". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Państwa. Tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywali Państwo informację o wstawianiu plików cookie i akceptowali je wyłącznie indywidualnie, aby wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach bądź wykluczyć je całkowicie, lub aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny.

Pliki cookie konieczne do zrealizowania procesu komunikacji lub udostępniania pewnych pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Zapisywanie plików cookie w celu wolnego od błędów technicznych i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług pozostaje w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Jeśli zapisywane są pliki cookie innego typu (np. do analizy Państwa sposobu korzystania z internetu), zostaną one omówione w odrębnej części niniejszej polityki prywatności.


Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • nazwa hosta komputera dostępowego
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Powyższe dane nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 f rozporządzenia RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową).


Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?ccontact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Usługodawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań użytkowników strony internetowej. Operator strony otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przyporządkowane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie następuje przyporządkowanie do identyfikatora użytkownika.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i scrolla oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics stosuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki temu Państwa adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przez Google przed jego przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przenoszony jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć dla operatora witryny dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i sieci www. Adres IP udostępniony przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki
Można zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji oferowanych przez tą witrynę. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie przez Google generowanych przez plik cookie danych związanych z korzystaniem ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych
Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Można uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics poprzez skorzystanie z poniższego łącza. Spowoduje to aktywację opt-out-cookie, który zapobiegnie rejestrowaniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:
Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/


Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords jest programem reklamy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy usługę analityczną, tzw. Conversion-Tracking. Po kliknięciu na zamieszczone przez Google ogłoszenie zapisywany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji osoby użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygaśnie, Google i my możemy ustalić, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do naszej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików tych nie można monitorować za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskiwane za pomocą plików cookie służących do konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na funkcję śledzenia konwersji. Klienci ci uzyskują dzięki temu informację o łącznej liczbie użytkowników, który kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę posiadającą znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, na podstawie których możliwe byłoby zidentyfikowanie użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z funkcji śledzenia, mogą Państwo odmówić uczestnictwa w prosty sposób dezaktywując plik cookie funkcji śledzenia konwersji w ustawieniach użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Później nie będą już Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie służących do konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Analiza sposobu korzystania ze strony w celu optymalizacji zarówno własnej oferty internetowej, jak i swojej reklamy pozostaje w uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Więcej informacji na temat Google AdWords oraz Google Conversion-Tracking można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywali Państwo informację o wstawianiu plików cookie i akceptowali je wyłącznie indywidualnie, aby wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub wykluczyć je całkowicie, lub aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny.


YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google.
Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn wyposażonych w wtyczkę YouTube, YouTube nie połączy się z serwerami, dopóki nie klikniesz na film. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, możesz pozwolić, aby YouTube skojarzył Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f RODO.
Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Prawa osoby, , której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdej chwili

 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są twoje dane osobowe oraz dodatkowych informacji: (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do usunięcia danych, biorąc pod uwagę wszelkie istniejące ustawowe wymogi w zakresie przechowywania danych (art. 17 RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

 

Cofnięcie Zgody

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się udzieleniu zgody ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy e-mail do grupy Schuko (adres mailowy s.u.).

 

Ujawnienie danych

Nie udostępniamy twoich informacji podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego lub zamówień (np. wysyłka, spedycja).

 

Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe zostaną usunięte po upływie czasu, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel - przy jednoczesnym zachowaniu prawnych okresów przechowywania danych.


Szyfrowanie SSL lub TSL

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji wysłanych przez ciebie poufnych treści, dotyczących zamówień lub umów. Zaszyfrowane połączenie możesz rozpoznać, zmieniając adres przeglądarki z "http: //" na "https: //" po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być czytane przez osoby trzecie.


Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Schuko. Składają się na nią poniższe spółki:

 • Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer, Telefon +49 (0) 54 24 806- 0, info(at)schuko.com
 • Schuko Bad Saulgau GmbH & Co. KG, Mackstraße 18, D-88348 Bad Saulgau, Telefon +49 (0)7581 / 4871-0, E-Mail: saulgau(at)schuko.de
 • Schuko Knetzgau GmbH & Co. KG, Industriestraße 22, D-97478 Knetzgau, Telefon +49 (0)9527 / 9228-0, E-Mail: knetzgau(at)schuko.de
 • Schuko Kirchberg GmbH & Co. KG, Hugo-Wagener-Straße 11, D-55481 Kirchberg/Hunsrück, Telefon +49 (0)6763 / 30319-0, E-Mail: kirchberg(at)schuko.de
 • Schuko Trebbin GmbH & Co. KG, Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1, D-14959 Trebbin, Telefon +49 (0)33731 / 867-0, E-Mail: trebbin(at)schuko.de
 • Schuko Quickborn GmbH & Co. KG, Pascalstraße 22, D-25451 Quickborn, Telefon +49 (0)4106 / 7671-0, E-Mail: quickborn(at)schuko.de
 • Schuko Polska Sp. z o.o., Kolonia Sarnowa, Biskupie Sarnowskie 9, PL 62-561 Slesin, Telefon +48 (0) 63 / 245 64 00, E-Mail: slesin(at)schuko.pl

Wspólna strona internetowa grupy Schuko: www.schuko.pl


Inspektor Ochrony Danych

Grupa Schuko wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych - Dr. Johannes Schröder

Adres:
Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH, Gewerbepark 2, D-49196 Bad Laer
Telefon: +49 (0) 54 61 / 88 62 99
E-Mail: datenschutz(at)schuko.de

Zapytania w języku polskim we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy kierować na adres: kodo(at)schuko.com


Organ nadzoru

Organem nadzoru w kwestiach ochrony danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych państwa, w którym nasza firma ma swoją siedzibę (główna siedziba w Niemczech). Listę Urzędów Ochrony Danych Osobowych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

W Polsce właściwy jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
email: kancelaria(at)uodo.gov.pl


Hinweisgeberschutzgesetz

In Kooperation mit der Plattform CrefoWhistle haben wir für unsere Mitarbeitenden ein anonymes Meldesystem eingerichtet, damit Sie in einer geschützten Umgebung, Hinweise zu einem möglichen Fehlverhalten und Missständen digital, anonym und geschützt abgeben können.

Wir legen Wert auf Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz. Helfen Sie uns, Verstöße und Missstände innerhalb der Schuko-Unternehmensgruppe aufzudecken und abzustellen.

Das Hinweisgebersystem erreichen Sie hier: Meldesystem der Schuko-Gruppe