Rozwiązania ekstrakcyjne dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

Przemysł farmaceutyczny

Systemy ekstrakcyjne dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

Pył i odpady opakowaniowe powstają w procesach produkcyjnych przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, szczególnie podczas ważenia, mielenia lub mieszania substancji chemicznych lub podczas pakowania produktu końcowego. Ze względu na bardzo wysokie warunki higieniczne oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska należy zapewnić czystą i bezpyłową utylizację, dlatego też systemy odsysające i filtrujące są idealnie dostosowane.


Materiały:
pył i wióry

Procesy:
mieszanie, cięcie, napełnianie, pakowanie


Odesłania

Ze względu na istniejące umowy o poufności, niestety nie wolno nam publikować zdjęć roślin.