Schuko Unternehmensprojekte

Führungskräfteentwicklung

Diese Weiterbildung soll die Führungskräfte der Schuko GmbH qualifizieren, ein zukunftsorientiertes Führungsverständnis herzuleiten und umzusetzen.

Einführung Lean Management

Um unsere Geschäftsprozesse und vor allem unsere Auftragsprozesse weiter zu digitalisieren, führen wir das "Lean Management" ein.
Schuko Bad Laer betrifft das in den Bereichen "Lean Produktion" und "Lean Administration". Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weiterbildung Lean Production

Der Standort Schuko Trebbin erhält eine Weiterbildung zum Thema "Lean Production". Diese Maßnahme wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes Instrument zur Förderung der Beschäftigung. Er fördert die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, unterstützt die Menschen beim Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und bei der beruflichen Bildung und Qualifizierung.
Mehr Infos unter https://esf.brandenburg.de u. https://ec.europa.eu

Marka Schuko

Wydajność i jakość

Obok innowacyjnych i wydajnych rozwiązań marka Schuko oznacza wysoką rentowność, długie okresy użytkowania oraz optymalne bezpieczeństwo, zarówno na stanowisku pracy jak i dla środowiska. Jako przedsiębiorstwo rodzinne opowiadamy się za konsekwentną, bliską relacją z klientem. Założenie to nasi pracownicy każdego dnia realizują dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i rozległemu serwisowi. Wysoki poziom zadowolenia naszych klientów w licznych branżach rzemiosła i przemysłu jest dla nas potwierdzeniem, że podążamy właściwą drogą, która umożliwi nam stały rozwój także w przyszłości – zarówno na naszym głównym rynku, czyli w Europie, jak i poza jej granicami.

Nasze motto

Czyste powietrze - zdrowo funkcjonujące firmy, pracownicy i środowisko

Poprzez czyste powietrze dbamy o niezawodność procesów produkcyjnych, o zdrowie i bezpieczne warunki pracy osób zatrudnionych oraz o niskie obciążenia dla środowiska w warsztatach i zakładach przemysłowych. Pod hasłem „made by Schuko“ produkujemy innowacyjne urządzenia odciągowe, które wyznaczają nowe standardy: wydajności i rentowności, niezawodności i długości okresu użytkowania.


Połączenie tradycji i innowacji

Dwa słowa, które pozornie oznaczają sprzeczności, a mimo to korzystnie się nawzajem uzupełniają. Od 1968 pozostajemy wierni naszej głównej zasadzie: to nie produkt jest rozwiązaniem dla wymogu, lecz to wymóg określa konieczny produkt. Nasz kierunek rozwoju stale uwzględnia potrzeby rynku i klienta.

Spełniając założenia o nowoczesnych i uwzględniających przyszłe potrzeby urządzeniach znakomitej jakości nieustannie rozwijamy się i wprowadzamy optymalizacje oraz stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań.


Jakość, która się opłaca

Wysoki poziom zadowolenia naszych klientów to dla nas informacja, że dotrzymujemy obietnic. Spełniamy Państwa wysokie oczekiwania wobec jakości oferując pierwszorzędne podzespoły i rozległe usługi serwisowe.

Nasi przedstawiciele w Państwa okolicy pozostają do dyspozycji w zakładach na terenie całych Niemiec i Polski, zapewniając szybką reakcję, gdy potrzebna jest usługa serwisu.

Produkty Schuko cechują się dużą wytrzymałością, optymalnym bezpieczeństwem i wysokim poziomem rentowności.
Ich jakość się opłaca!


Nasze wartości są prawdziwe

  • Rzetelność, niezawodność i szczerość w relacjach na zasadzie partnerstwa
  • Otwartość i przejrzystość dla zapewnienia obiektywnego doradztwa i znalezienia indywidualnych rozwiązań dla klienta
  • Uczciwość dla współpracy przy wzajemnym zaufaniu
  • Zadowolenie klienta dzięki kompetentnej i profesjonalnej opiece

Zrozumieć przyrodę i środowisko jako przedsiębiorca

Zgodnie z zasadą „bierz i dawaj“ nasze urządzenia produkowane są w sposób odpowiedzialny i z myślą o środowisku. Podczas produkcji zwracamy uwagę, aby maksymalnie ograniczyć wpływ na środowisko i chronić zasoby naturalne.

Urządzenia odciągowe Schuko w największym możliwym zakresie nadają się do recyklingu. W większości wykonane są z blachy stalowej, której odpady gromadzone są w ramach naszej produkcji i przetapiane w celu powtórnego wykorzystania. Ponadto stosujemy nowoczesne rozwiązania, jak np. materiały oświetleniowe LED, metody ogrzewania wykorzystujące ciepło ziemi i podłogowe w niektórych halach produkcyjnych i układach kogeneracyjnych.


Wzrost – dalekowzroczność i odpowiedzialność

Od roku 1968 nasze przedsiębiorstwo stale rozwijało się dzięki samodzielnemu zarządzaniu. Rośniemy powoli, lecz przede wszystkim stawiamy na szeroko pojmowaną jakość. Nie tylko szanujemy osiągnięcia wcześniejszych pokoleń, lecz także przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za losy przyszłych generacji.

Odpowiedzialne postępowanie po dzień dzisiejszy odgrywa centralną rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszej działalności. Nie tracimy gruntu pod stopami i stale koncentrujemy się na realnych celach naszego przedsiębiorstwa.

Gwarancja jakości

Jakość i bezpieczeństwo - made by Schuko

Pod hasłem „made by Schuko“ opracowujemy i produkujemy nowoczesne, wydajne i wysoko rentowne rozwiązania. Od 1968 roku nasze urządzenia znacząco przyczyniają się do poprawy jakości produkcji i bezpieczeństwa pracy w licznych branżach przemysłu i warsztatach.

Nasi klienci korzystają z wielu lat doświadczeń na rynku międzynarodowym oraz wiedzy zgromadzonej przez naszą firmę i łączącej informacje z wielu dziedzin. Oba te aspekty przejawiają się na przykład w modułowej strukturze systemowej naszych technologii odciągu i filtracji pyłu. Oferują one wysokie bezpieczeństwo jakości sprawdzonych komponentów, a jednocześnie są precyzyjnie dostosowane do danego rodzaju zastosowania i w razie potrzeby umożliwiają także późniejszą modyfikację lub rozbudowę.

Ponadto spełniają krajowe i międzynarodowe przepisy ochrony środowiska i bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Będąc przedsiębiorstwem należącym do VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo urządzeń zgodnie ze stanem techniki i obowiązującymi normami. Wiele naszych produktów przeszło badania i odbiory odpowiednich zrzeszeń ubezpieczycieli branżowych, posiada znak GS oraz certyfikat „Staubgeprüft”.

Podstawą sukcesu naszych projektów, oprócz jakości produktów, jest przede wszystkim jakość naszych usług: od wstępnego doradztwa poprzez planowanie i projektowanie, aż po montaż i nasze usługi posprzedażowe. Dzięki naszym lokalizacjom na terenie całych Niemiec i Polski do dyspozycji pozostają osoby, z którymi można kontaktować się w Państwa regionie, co umożliwia szybką reakcję w razie potrzeby skorzystania z serwisu.

Odpowiedzialność

Świadomi obowiązków

Jako przedsiębiorstwo postępujące odpowiedzialnie mamy świadomość, że jesteśmy częścią systemu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego. Świadomość ta ma decydujące znaczenie dla wszystkich dalszych działań naszej firmy.

Naszą działalność cechuje zrównoważony rozwój oraz współpraca z wszystkimi partnerami Schuko. Poczucie odpowiedzialności wobec spółki znajduje trwałe odzwierciedlenie w zasadach panujących w naszym przedsiębiorstwie. Należy do nich utrzymanie zdrowego środowiska oraz długofalowe przestrzeganie praw człowieka i standardów socjalnych, godne warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie jako podstawa dla jakości życia zabezpieczającej przyszłość następnych pokoleń.

Wyznacznikiem takiej postawy jest nasze założenie najwyższej jakości, która nie pozwala na prowadzenie polityki niskich cen. Naszym obowiązkiem jest zatem poszanowanie zasobów naturalnych, zmniejszenie emisji CO2, unikanie powstawania odpadów i ich recykling we wszystkich działach produkcyjnych.

Świadomość ekologiczna

Dla środowiska

Obok innowacyjnych i wydajnych rozwiązań firma Schuko kładzie silny nacisk na produkcję przyjazną dla środowiska i chroniącą zasoby naturalne. Jako producentowi zależy nam szczególnie na tym, aby nasze urządzenia produkować z poszanowaniem środowiska i bez negatywnego wypływu na klimat. Podstawowym założeniem naszych zakładów jest inwestowanie w nowoczesne urządzenia produkcyjne i odpowiedzialne postępowanie z zasobami. Stałą część dnia pracy naszych pracowników stanowi więc unikanie powstawania odpadów, system ich sortowania oraz recykling naszych odpadów metalowych.

Rozwiązania energooszczędne, podnoszenie efektywności oraz długa żywotność i maksymalne bezpieczeństwo zarówno na stanowisku pracy, jak i dla środowiska to cechy jakości, która w dłuższej perspektywie służy nie tylko naszym klientom, lecz także przyczynia się do poprawy stanu środowiska. W ten sposób my i nasi klienci wnosimy istotny wkład na rzecz przyszłości.