Serwis

Indywidualne usługi serwisowe

Podstawą sukcesu naszych projektów, oprócz jakości produktów, jest przede wszystkim jakość naszych usług. Aby nowe urządzenie Schuko w stu procentach spełniało wszystkie oczekiwania, oferujemy prawdziwą obsługę typu full-service; profesjonalnie, indywidualnie, terminowo.

Zakłady w całych Niemczech i ich wzajemne powiązanie umożliwiają rozdzielenie poszczególnych obszarów produkcyjnych i dzięki temu skrócenie terminów realizacji i czasów dostaw. Pozwala to zagwarantować szybkie przybycie na miejsce naszego zespołu obsługi klienta, gdy konieczne jest skorzystanie z usług serwisu. Klienci Schuko mogą dzięki temu polegać na optymalnej dyspozycyjności własnej produkcji.

Nasi klienci korzystają z wielu lat doświadczeń na rynku międzynarodowym oraz wiedzy zgromadzonej przez naszą firmę i łączącej informacje z wielu dziedzin. Oba te aspekty przejawiają się na przykład w modułowej strukturze systemowej naszych urządzeń odciągowych i techniki filtracji pyłu. Oferują one wysokie bezpieczeństwo jakości sprawdzonych komponentów, a jednocześnie są precyzyjnie dostosowane do danego rodzaju zastosowania i w razie potrzeby umożliwiają także późniejszą modyfikację lub rozbudowę. Ponadto spełniają wszystkie krajowe i międzynarodowe przepisy ochrony środowiska i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Dodatkowo dla projektantów i kluczowych klientów zapewniamy nasze wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych.

Części zamienne

Szybko, profesjonalnie i niezawodnie: z naszej sieci powiązanych przedsiębiorstw dostarczamy wszystkie niezbędne części zamienne, podzespoły lub kompletne wyroby – znacznie wykraczając poza zakres przepisów ustawowych. Tworzymy zapas wszystkich istotnych normaliów i silników, podobnie jak dla typowych części zużywalnych i elementów wymiennych. Ze względu na wysoki poziom produkcji własnej w razie potrzeby indywidualne części zamienne dla klienta możemy wykonać w maksymalnie skróconym czasie dzięki elastycznym komorom produkcyjnym.

Konserwacja

Na życzenie zajmiemy się wszystkimi czynnościami profilaktycznego utrzymania ruchu maszyn produkcyjnych i urządzeń Schuko. Oprócz inspekcji zgodnie z wcześniej określonymi planami konserwacji obejmuje to wszystkie prace takie jak kontrole i dostosowanie trybów pracy i poziomów napełnienia; oczyszczanie, smarowanie, regulacje oraz pozostałe czynności w celu zmniejszenia bądź uniknięcia objawów zużycia.