Aktualności

Aktualne wiadomości i informacje grupy Schuko

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Mieszanina pyłu i powietrza może wybuchnąć w pewnych warunkach. Przy stosowaniu systemów odsysających i filtrujących należy koniecznie zapewnić odpowiednią technologię bezpieczeństwa, aby zapobiec wybuchowi pyłu! Jeśli na przykład iskra miałaby przejść przez rurociąg, mogłaby szybko wywołać reakcję łańcuchową, a tym samym eksplozję. Systemy gaszenia iskier są odpowiednimi środkami do bezpośredniego wykrywania i gaszenia iskier, zanim mogą one spowodować ich uszkodzenie.

Jochen Methner, pracownik Fargus GreCon GmbH, wyjaśnił strażakom dokładnie, co jest ważne przy zwalczaniu pożarów w systemach odciągowych i filtrujących oraz silosach - bez narażania siebie samego. Następnie wszyscy odwiedzili zakład produkcyjny i biurowiec Schuko i zapoznali się z zainstalowanym systemem sygnalizacji pożaru.

Bardzo pouczający wieczór zakończony napojami i Pulled Pork z zajazdu Plengemeyer.

Wizyty straży pożarnej w Schuko
Zwiedzanie obiektów straży pożarnej Schuko
Straż pożarna odwiedza Schuko Bad Laer